Ορόσημα

Ο Όμιλος Εταιρειών DION δραστηριοποιείται αδιάλειπτα, τα τελευταία 40 χρόνια έως και σήμερα, σε έργα του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

1987

Ίδρυση ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΙ

Η εταιρεία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 1987 υπό τη μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟI Ο.Ε.

1990

Ίδρυση ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ

Το 1990 ιδρύεται η εταιρεία ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ, με βασικό της αντικείμενο την ανάπτυξη χώρων ψυχαγωγίας καθώς και την αποκλειστική εμπορική αντιπροσώπευση.

2000

Δραστηριοποίηση ομίλου στον κατασκευαστικό τομέα

Το 2000 ξεκινά η δραστηριοποίηση του ομίλου στον κατασκευαστικό τομέα με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και στην καθολική συντήρηση εθνικών οδικών αρτηριών.

2010

Δραστηριοποίηση στον τομέα της ανακύκλωσης

Η DION ΑΒΕΤΕ Α.Ε. αποτελεί την πλέον σύγχρονη, κάθετη μονάδα παραγωγής πρώτης ύλης πλαστικού από ανακυκλώσιμα υλικά καθώς και πλαστικά τελάρα.