αναπτυξη ομιλου

Ανάπτυξη & Όραμα

Το όραμα του ομίλου μας συνοψίζεται σε δύο,  πολύ βασικές για εμάς, λέξεις: Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Σε ένα κόσμο που αλλάζει πιο ραγδαία από ποτέ, ο όμιλος εταιρειών DION παρατηρεί και ανταποκρίνεται με επιτυχία σε όλες τις σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις και πρακτικές των αναδυόμενων βιομηχανικών τομέων, με το βλέμμα μας στραμένο στις πιο καινοτόμες, τεχνολογικά, λύσεις που έχει να προσφέρει η αγορά.

2022

ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πρώτη εταιρεία του ομίλου ιδρύθηκε το 1987 και ξεκίνησε ως μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση με μερικές δεκάδες θέσεων εργασίας. Αυτός ο οικογενειακός χαρακτήρας εντυπωθηκε στην κουλτούρα μας και έγινε κομμάτι της ταυτότητας μας. Έως σήμερα, τα άτομα που εργάζονται στον όμιλο είναι μέλη μίας ραγδαία αυξανόμενης ομάδας με επαγγελματική κατάρτιση σε πάνω απο 30 ειδικότητες. Στόχος μας, λοιπόν, παραμένει η διεύρυνση αυτής της ομάδας μέσω της επέκτασης μας σε νέους τομείς δραστηριοποίησης, προσφέροντας περισσότερες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας, έτσι, το επίπεδο των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχουμε.

2025

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η ποιότητα εργασιών με σεβασμό στο περιβάλλον βρίσκεται τις τελευταίες δεκαετίες στο προσκήνιο της παγκόσμιας αγοράς και έχει γίνει για εμάς σημαντικό milestone για το εγγύς μέλλον. Έτσι, ο όμιλός μας με κύριο μέλημα την περιβαλλοντική ακεραιότητα αναζητά καινοτόμες λύσεις και νέες τεχνολογίες στον τομέα των Ανακυκλώσιμων Υλικών, με πρακτικές που εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων ελαχιστοποιήση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Η ίδια αξία διέπει και την δραστηριοποίηση μας στην Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς φιλοδοξούμε να ανανεώνουμε τον στόλο μας με όσο το δυνατόν πιο σύγχρονα μηχανήματα, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων.

2030

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Με μία μακρά εμπειρία συνεργασίας τόσο με τον Ιδιωτικό Τομέα όσο και με όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε έχει γίνει πλεόν πάγιος στόχος, με σκοπό μελλοντικά να επιτύχουμε την επαγγελαμτική υπεροχή της εταιρείας έναντι της ελληνικής αγοράς και την ανάμειξη της στην διεθνή αγορά. Ταυτόχρονα, με την είσοδο μας στην αγορά της Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, στοχεύμουμε στην καθετοποίηση της γραμμής παραγωγής μας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Εργαλείο για την επίτευξη αυτού των παραπάνω στόχων είναι η συνεχής εξέλιξη και η ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων που θα καλύπτουν στον απόλυτο βαθμό και με άμεση ανταπόκριση, την κάθε ανάγκη των πελατών μας.