Κοινωνική Ευθύνη

Κύριο μέλημα του ομίλου μας ήταν ανέκαθεν και συνεχίζει να είναι το να προσφέρει πίσω στην κοινωνία. Έτσι, φροντίζουμε πάντα να ενημερωνόμαστε σχετικα με το γίγνεσθαι της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να οργανώνουμε δράσεις που βοηθούν κοινωνικές ομάδες, σχολεία ή/ και το περιβάλλον.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ

2007 - παρόν

ISO Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Ευθύνης SA8000, ISO14001

Ο όμιλος DION διαθέτει από το 2007 ένα σύστημα διαχείρισης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κατακτώντας το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης που ενθαρρύνει τους οργανισμούς να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να εφαρμόσουν κοινωνικά αποδεκτές πρακτικές στο χώρο εργασίας. Επιπλέον διαθέτει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει.

2011

ΔΩΡΕΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο για την οικονομία της χώρας ο όμιλος DION, παρείχε δωρεάν σε Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Φθιώτιδας, οπτικοακουστικό υλικό για όλες τις αίθουσες του κτιρίου.

2015 - παρόν

Ίδρυση Τράπεζας Αίματος

Οι εργαζόμενοι του ομίλου ιδρύουν “Τραπεζα Αίματος”, με έδρα την Θεσσαλονίκη και κύριο σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε αίμα. Οι ίδιοι καθώς και οι συγγενείς τους έχουν τα ίδια δικαιώματα παροχών από την Τράπεζα Αίματος. Το εγχείρημα αυτό αφορά και σε έκτακτες αιμοδοσίες για ποικίλους κοινωνικούς σκοπούς.

2022

ΔΩΡΕΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου DION, αναφορικά με την Κοινωνική Ευθύνη και Προσφορά, την άνοιξη του 2022, μία από τις εταιρείες του, δώρισε έιδη πρώτης ανάγκης και κουβέρτες για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.