Κοινωνική Ευθύνη

Ο όμιλος εταιρειών DION αντιμετωπίζει με αμείωτη υπευθυνότητα τον παράγοντα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων ήδη από το 2007.

Η εταιρία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες του ISO 26000:2010. Το ISO 26000:2010 είναι ένα σύνολο οδηγιών το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο (γνωστή και ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή ΕΚΕ - Corporate Social Responsibility ή CSR). Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός ή η επιχείρηση ενεργεί με ηθικό και διαφανή τρόπο, ο οποίος συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία της κοινωνίας.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ

2007 - παρόν

ISO Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Ευθύνης SA8000, ISO14001

Ο όμιλος DION διαθέτει από το 2007 ένα σύστημα διαχείρισης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κατακτώντας το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης που ενθαρρύνει τους οργανισμούς να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να εφαρμόσουν κοινωνικά αποδεκτές πρακτικές στο χώρο εργασίας. Επιπλέον διαθέτει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει.

2011

ΔΩΡΕΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο για την οικονομία της χώρας ο όμιλος DION, παρείχε δωρεάν σε Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Φθιώτιδας, οπτικοακουστικό υλικό για όλες τις αίθουσες του κτιρίου.

2015 - παρόν

Ίδρυση Τράπεζας Αίματος

Οι εργαζόμενοι του ομίλου ιδρύουν “Τραπεζα Αίματος”, με έδρα την Θεσσαλονίκη και κύριο σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε αίμα. Οι ίδιοι καθώς και οι συγγενείς τους έχουν τα ίδια δικαιώματα παροχών από την Τράπεζα Αίματος. Το εγχείρημα αυτό αφορά και σε έκτακτες αιμοδοσίες για ποικίλους κοινωνικούς σκοπούς.

2022

ΔΩΡΕΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου DION, αναφορικά με την Κοινωνική Ευθύνη και Προσφορά, την άνοιξη του 2022, μία από τις εταιρείες του, δώρισε έιδη πρώτης ανάγκης και κουβέρτες για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.