Όμιλος εταιρειων DION

Ο όμιλος εταιρειών DION ιδρύθηκε το 1990 με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές. Από τότε, και έχοντας αποκτήσει μία μακρά εμπειρία στον τομέα Ανάληψης Τεχνικών Έργων, ο όμιλος εταιρειών DION συνεχίζει με αμείωτο επαγγελματισμό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον εγχώριο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Το μεγάλο εύρος της τεχνογνωσίας των στελεχών μας, επιτρέπει την ανάληψη πληθώρας έργων που αφορούν ενδεικτικά στην Ολοκληρωμένη Χειμερινή και Συνήθη Συντήρηση Οδικών Δικτύων, στην Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Η/Μ, στην Διαμόρφωση και Συντήρηση Αστικών Χώρων (Πάρκα, Πλατείες κλπ.) και Χώρων Πρασίνου καθώς και στην Εκμίσθωση Οχημάτων σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς.

Μετρώντας πλέον στο ενεργητικό του χιλιάδες έργα υποδομών μικρής και μεγάλης κλίμακας, ο όμιλος μας αναπτύσσεται με γνώμονα το αύριο. Με σταθερό ρυθμό και ταχύτατα εξελισσόμενο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, φροντίζουμε να είμαστε πάντα ενημερωμένοι για τις καλύτερες πρακτικές και τους ανερχόμενους τομείς αναφορικά με τα Τεχνικά Έργα. Κύριο μέλημα μας, η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με σεβασμό στο περιβάλλον. 

Η ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. μέχρι και σήμερα πρωτοστατεί στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών σε έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας για όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και για τον Ιδιωτικό τομέα.  Έχοντας αναλάβει έργα σε όλη την ελληνική επικράτεια, χαίρει αναγνώρισης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η εταιρεία DION Α.Β.Ε.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών Δημοσίων έργων. Επιπλέον εισήλθε δυναμικά από το 2009 στο χώρο της ανακύκλωσης και παραγωγής πλαστικών, αξιοποιώντας τις δικές της ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.